Konu özeti

 • UCI62020-TR: KÜRESEL MESELELER ve KURUMLAR (UCI)

  Küresel Meseleler ve Kurumlar dersi, giriş düzeyinde, alana genel bir bakış sağlayan bir ders olup, siyasa yapıcıların, uzmanların ve konuyla ilgilenen küresel vatandaşların olduğu kadar uluslar arası kurumların da sık sık uğraşmak durumunda kaldığı pek çok güncel meseleyi öğrencilere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Derste tartışılan meseleler  şunlardır: Nükleer politikalar, enerji krizi, savaş, uluslar arası terörizm, küreselleşme, etnik çatışmalar, çevre kirlenmesi, gelişme, borçlanma ve bağımlılık. Dönem sonunda öğrenciler  şunları yapabilir olacaklardır: (a) küresel topluluğun yüz yüze geldiği belli başlı bazı siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel meseleleri tanımlayabilmek ve ifade edebilmek; (b)  günümüz dünyasında barış ve istikrara yönelik başlıca tehditleri değerlendirebilmek; (c) gücün ve askeri kuvvetin küresel konulardaki rolünü ve güç kullanımının sınırlılıklarını anlayabilmek; ve (d) gelişmenin nüfusla ilgili, ekonomik ve ulusal yönlerini değerlendirebilmek.

  INTL ST 12 DERSİ: KÜRESEL MESELELER VE KURUMLAR

  Bojan Petrovic

  Ders Bilgileri

  Ders Kodu: 64100

  Dönem: Güz 2009