Bu derste yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve piyasalar ekonomik ve teorik boyutlarıyla incelenmektedir. Ders kapsamında finansal kurumların işlevleri, modern bankacılık, sigortacılık ve yatırım kurumları ile bu kurumların sağladığı hizmetler ve özellikle kullanılan yeni ürünler ve araçlara değinilecektir. Firmalar ve kişilerin, bankacılık ve para piyasası faaliyetleri ile finansman sağlaması günümüz finans dünyasında artık yeterli değildir ve firmalar sermaye piyasalarına açılarak farklı borsalarda işlem görmek istemektedir. Bu nedenle menkul kıymet ve vadeli işlemler borsalarının sistem içerisinde sağladığı kazanımlara da ders içeriğinde geniş olarak yer verilmiştir. Piyasaların serbestleşmesi ve finansal araçların karmaşıklaşması, finansal sistemin maruz kaldığı riskleri hem azaltmakta hem de artırmaktadır. Pazar riski, faiz oranı riski, likidite riski vs. gibi sistematik risklerin finansal kurumlara etkileri ve bu risklerin ölçülmesi için kurulan temel ekonometrik modeller de ayrıca ders içerisinde ortaya konacak ve finansal kurumların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında neler yapması gerektiği öğrenciler ile birlikte tartışılacaktır.