Bu ders; temel istatistiksel mekanik, öteleme özellikleri, kinetik teori, katı hal, tepkime hız teorisi ve kimyasal tepkime dinamikleri konularını kapsar.