Bu derste, kuantum mekaniğine giriş yer almaktadır. Ders; kuantum teorisinin tarihsel gelişimi, parçacık ve dalga özellikleri, dalga mekaniği ve basit sistemlere uyarlanması - bir kutudaki parçacık, harmonik osilatör, rijit rotor ve hidrojen atomunun incelenmesiyle başlar, atomik yapının ve Periyodik Çizelgenin yorumlanmasıyla devam eder. Son bölümlerde, değerlik bağı ve moleküler orbital teori, moleküler yapı, spektroskopi dâhil kimyasal bağlanmaya ilişkin uygulamalar yer alır.