Bu ders, jeomorfik süreçlerin nicel analizlerine bir girişi vermekte ve Yer yüzeyinin şekillenmesinde yeryüzü süreçleri, tektonik ve iklim etkileşimini incelemektedir.