Bu ders esas olarak makroskopik sistemlerin denge özellikleri, temel termodinamik, gaz ve çözelti fazında cereyan eden reaksiyonların kimyasal dengesi ve kimyasal reaksiyonların hızları ile ilgilidir.