Dersin ana hedefleri:
- CBS teknolojileri temellerinin verilmesi
- CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması
- Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının
temellerine giriş
- Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve hücresel)
açıklanması
- Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramlarının
verilmesi
- Mekansal modelleme kavramına giriş
- Katılımcılara bir açık kaynak sistem üzerinde CBS yazılımı tecrübesinin
kazandırılması