Bu ders, Yeryuvarı-benzeri gezegenlerin oluşumu ve ana yörünge nitelikleri de dahil olmak üzere, yapısı, bileşimi ve bu gezegenlerde hüküm süren fiziksel süreçleri tanıtmaktadır. Konular plaka tektoniği, depremler, sismik dalgalar, reoloji, çarpma ile krater oluşumu, yer çekimi ve magnetik alanlar, ısı akımı, ısısal yapı, manto konveksiyonları, iç yapı, gezegen magnetizması ve çekirdek dinamiğini kapsamaktadır. Ders kapsam bakımından jeofizik ve gezegen yapısı konusunda temel bilgileri edinmek isteyen ana veya yan dal öğrencileri için uygundur.