Ders ekolojinin temel konularını kapsayacaktır ve dünya bütünsel dinamik bir sistem olarak ele alınacaktır. Konular arasında biyosferin, jeosferin, atmosferin ve okyanusların birlikte evrimi; fotosentez ve solunum; hidrolik, karbon ve nitrojen döngüleri vardır. Ekosistemler arasındaki enerji ve madde geçişleri; organizmaların dağılımının ve bolluklarının kontrolü; doğal seçilimi içerecek şekilde ekosistemin yapısı ve işleyişi; metabolik çeşitlilik; üretkenlik; trofik dinamikler; populasyon büyüme, rekabet, mutalizim ve predasyon modelleri incelenecektir. Bu ders İletişim-Ağırlıklı olarak sınıflandırılmıştır; talimatlar ve etütler sözlü verilecektir ve yazılı iletişim metinleri dağıtılacaktır. “Biyoloji” dersi tavsiye edilen ön koşuldur.