Bu dersin ana konusu, devletlerarası savaşların nedenleri ve bu tür savaşları önleme yollarıdır. Dersin amacı, savaşı engellemenin veya kontrol altına almanın yollarının keşfi ve bu yolların değerlendirilmesidir.