Siyaset Bilimi’nde doktora yapmakta olan öğrencilerin, birinci akademik yılda almalarının zorunlu olduğu bu ders kapsamında, günümüz siyaset bilimindeki temel fikirler, teoriler ve metodlar, alanda, iyi ve etkili olan ana kitaplar ve makaleler vasıtasıyla aktarılır. İlk dönemde, öncelikle siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili meselelere odaklanılır. İkinci dönemde ise, öncelikle ABD politikası ve karşılaştırmalı politikaya odaklanılır. İlk dönemde derste okunacak materyal şunlardır: Rawls, A Theory of Justice; Hayek, The Constitution of Liberty; Arrow Social Choice and Individual Values; Olson, The Logic of Collective Action; Waltz, Theory of International Relations; Bull, The Anarchical Society; Foucault, Discipline and Punish; Elster, Cement of Society; Keohane, After Hegemony, Allison and Zelikow, The Essence of Decision, and Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs."