Bu ders insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır: (1) Örgüt, İnsan Kaynağının Yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir? ve (2) İnsan Kaynakları politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır