Programın iki amacı bulunmaktadır : Birincisi, Filozofların ne hakkında ve niçin düşündükleri. Bu kısım, zaman içinde değişmeden devam eden, örneğin : Tanrı’nın mevcudiyeti, akıl ve inanç, kişisel kimlik ve ölümsüzlük, hür-serbest irade, moral/ahlaki sorumluluk, ve moral davranış standartları gibi konuların üzerindeki düşüncelerin ele alınması şeklinde yürütülecektir. Felsefe tarihinin önemli geçmiş ve günümüz düşünürlerinin görüşlerini içeren okuma parçalarından, bu kısımda yararlanılacaktır. Kursun İkinci hedefi, düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve görüşünüzü oluşturma ve savunma yeteneklerinizi geliştirmektir.