Bu ders, finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetme yoluyla sağlıklı yatırım kararlarının nasıl verileceğini öğretir. Dersteki ana kavramları açıklamak için 23 dersin ders notları burada verilmiştir. Ayrıca öğrenciler beş grup ödevini tamamlayarak optimizasyon, veri analizi ve diğer niceliksel tekniklerle ilgili deneyim kazanırlar. Bu ders gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunun temellerini incelemektedir. Amaç farklı politika seçeneklerini belirlemek ve bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmektir. Bu amaçla; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, aile, toprak ilişkileri, risk, kayıtdışı ve kayıtlı normlar ve kurumlar gibi insani kalkınmanın farklı yüzleri araştırılacaktır. Bu ders ampirik bir derstir. Her konu başlığı için, dünyanın farklı bir bölgesinden bir örnek incelenecektir. Bu konular incelenirken soracağımız sorular şunlardır: Gelişmiş ülkelerde fakir hanehalklarının kararlarını belirleyici faktörler nelerdir? Bu hanehalklarının kısıtları nedir? Bu noktada iktisat politikası (devlet, uluslararası örgütler ya da sivil toplum örgütleri) için bir yer var mıdır? Hangi politikalar denenmiş, hangileri başarılı olmuştur?