Bu ders, öğrencileri takip eden dönemlerde alacakları ekonometri derslerine hazırlamak üzere istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, istatistik teorisinin temel prensiplerini vurgulamaktadır.