Notre Dame Açık Ders Malzemeleri Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümünde “Antik Roma Tarihi” dersi için ücretsiz çevrimiçi eğitim kaynakları sunar. Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl-İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, cumhuriyet biçiminin parlak yönetimi yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılmasını, Caesarların hükmündeki baskıcı mutlakıyetin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride hristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıları imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz.  Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir.