Yunan tarihine giriş niteliğinde olan bu ders, Tunç Devri’nden Klasik dönemin sonuna kadar Yunan medeniyetinin politik, entellektüel ve yaratıcı başarılarını irdeler. Öğrenciler özgün kaynaklardan ve günümüzün yazarlarından okumalar yapacaklardır.