Önsöz

Ali Nesin'in hazırladığı önsöz

Dosyayı görmek için onsoz.pdf tıklayın