Ders Notları


Konu isimleri dağıtılan ders notlarının içeriğine karşılık gelmektedir.

Matris Üsteli (PDF)

SU2 Özel Üniter Grubunun geometrisi(PDF)

Spektral Teorem (PDF)  

Simetrik Formlar (PDF)

Karmaşık Vektör Uzaylarının Geometrisi (PDF)

Hopf fibrasyonunun stereografik izdüşümü, Matlab Programı (yazıcısı Huan Yao'nun izniyle) (PDF)

D1 nokta gruplu billursu (kristalografik) gruplar (PDF)

İzometriler (PDF)

Mod-n tamsayıların çarpımsal grubu (PDF

Permütasyonlar (PDF)

Permütasyon Matrisleri (PDF)   

SL2 grubunun normal altgrupları (PDF

Almaşık grup (PDF)   

Dönmeler ve İzometriler (PDF)   

Tamsayıların kalandaşlığı (PDF)    

Enbüyük ortak bölen ve enküçük ortak kat (PDF)