Takrir (Ders) Notları


Birinci ve ikinci derslerin notları Prof James Howe, 9-14 numaralı ders
notları Asistan Anne Pollack tarafından yazılmış; 6-12, 15,16, 19 ve 21-24
sıra sayılı ders notlar ise öğrenci Emily tarafından tutulmuş ve ADM için
hazırlanmıştır.
SIRA NO KONULAR
1 Giriş: Antropoloji ve Dalları (PDF)
2 "Kültürel" Olmak (PDF)
3 Evrim ve Uyum
4 Film :”Number Our Days”
5 Alanda Çalışma (Yapmak)
6 Etnografya (PDF)
7 Yazma Sancısı (PDF)
8 Kültürel Farklar ve Biriciklik (PDF)
9 Irklar ve Biyolojik Farklar (PDF)
10 Alışveriş: Almak ve Vermek (PDF)
11 Potlaç ve Kula (PDF)
12 Kültürel Görecelik ve Etik (PDF)
13 Alışveriş Konulu Film ve Tartışması
14 Antropolojinin Bilime Bakışı (PDF)
15 Sembolik Düşünmek (PDF)
16 Akrabalık ve Evlilik (PDF)
17 TBA
18 Nuer (konulu) Film
19 Sudanlı Nüerler (PDF)
20 Garip Töreler Filmi
21 Nuer’lerin Anlamı (PDF)
22 Nuer’lerin Yorumu (PDF)
23 Kültür Sorunları (PDF)
24 Kültür Biliminin ek Sorunları (PDF)
25 Özet