Bu dersin amacı sosyolojik bir bakış açısını ön planda tutarak nüfusbilim alanına bir giriş yapmak; bu konudaki temel kuram, olgu ve yaklaşımları incelemektir. Bu ders Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde vermekte olduğum demografi ders notları esas alınarak hazırlanmıştır.