Para teorisi ve politikası, paranın fonksiyonlarını, paranın ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini ve Merkez Bankaları'nın para politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklamaya çalışır.
Dersin ilk yarısında finansal kurumlar ve bankacılık sistemi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, para arzı tanımları ve bankaların kaydi para yaratma sürecinden ve bu süreçte Merkez Bankaları’nın rolünden söz edilecektir. Bu bağlamda, Merkez Bankası para politikası araçları, para politikası stratejileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın izlediği politikalar ele alınacaktır. Derste özellikle Türkiye'deki finansal yapı, TCMB'nin görev ve yetkileri, ve TCMB para politikası araçları hakkında ayrıntılı olarak durulacaktır. Dersin ikinci yarısında ise, para talebi ile ilgili teorik modeller sunulacak, daha sonra makroekonomik büyüklükler ile para arzı arasındaki ilişkiden,enflasyonun sebeplerinden ve parasal aktarım mekanizmalarından söz edilecektir.