Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ayrıntılı biçimde ele alınacak konu başlıkları arasında doğrusal bağlanım modeline dizey yaklaşımı, çoklueşdoğrusallık (multicollinearity), farklıserpilimsellik (heteroscedasticity), özilinti (autocorrelation), ekonometrik modelleme, doğrusal-dışı bağlanım modelleri, nitel bağımlı değişkenler, eşanlı denklem modelleri, zaman serileri ve tüm bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.