Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ayrıntılı biçimde ele alınacak konu başlıkları arasında iki ve ikiden fazla değişkenli klasik doğrusal bağlanım modelleri, sıradan en kü*** kareler ve ençok olabilirlik yöntemleri, kukla değişkenli bağlanım modelleri ve bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.