İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, doğumdan ölüme hayatımızın her anına ve alanına girmiş durumdadır. Bilgi toplumu ve kamu yönetimi dersinde bu teknolojilerin genelde topluma, özelde kamu yönetimi sistemine etkileri incelenmektedir. Kamu sektörünün sunduğu bilgi ve hizmetlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla verilmesi olarak tanımlanan e-Devlet kavramı, bu dersin ana odağını oluşturmaktadır.

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi dersi, üniversite lisans düzeyi öğrencilerinin:

(1) teknoloji ile kamu yönetimi (ve kamu politikaları) arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kavramsal arka planını anlamalarını,

(2) teknolojinin kamu yönetiminde uygulanmasının somut örneklerini incelemelerini, ve

(3) kuramsal ve uygulama bilgilerini harmanlayarak, geleceğin yöneticileri olarak teknoloji ile ilgili konularda planlama ve karar alma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Derste incelenen konular, teknoloji-kamu yönetimi ilişkisinin -dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi çerçevesinde- yönetsel, yasal, siyasal ve teknik yönlerini kapsamaktadır.