Bu derste kamu politikası analizi çalışmaları konusuna bir giriş yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle kamu ve kamu politikası kavramının ne anlam(lar)a geldiği açıklanmıştır. Daha sonra kamu politikası analiz süreci ve analize katkı veren ve analizde rol oynayan çeşitli aktörlerden bahsedilmiştir. Takiben kamu politikasında gündemlerin oluşumu ve sorunların ortaya konulup çözülme süreci anlatılmıştır. Son olarak kamu politika sürecinin nasıl işlediğini inceleyen modeller ortaya konulmuştur.