En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye  itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal adalet  diye bir şey var mıdır? Özgürlük  nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, toplum  halinde yaşamın başladığı  günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur.  Bu sorulara sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin başlangıcı genel  olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’e kadar geri **ürülür.  “Siyasal Düşünceler Tarihi”,  insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara   farklı   dönemlerde,   farklı   düşünürlerce   verilmiş   cevapları   inceler.   İki dönemden oluşan  bu dersin 2. döneminde, modern dönem ve sonrasında düşüncelerini  ortaya koymuş  olan düşünürlerin fikirlerinde bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.