Bu dersi tamamladıktan sonra sizler (1) kuvantum mekaniğinin temellerinin, tekniklerinin, anahtar sonuçlarının kullanabilecek kadar bilgiye sahip olmalısınız; (2) temel kuantum mekaniksel uygulamaları araştırma düzeyinde, örneğin araştırma makalelerindekileri, kavrayabilmelisiniz; (3) bu konuları
başkalarına açıklayabilecek/öğretebilecek yeterlilikte olmalısınız; (4) gerektiğinde kuantum mekaniği ile ilgili herhangi başka bir konuyu kendi kendinize öğrenebilmelisiniz.