Bu laboratuvar ağırlıklı dersin amacı, öğrencilerin birçok araştırma laboratuarında kullanılan teknikleri şahsen görmeleri deneyler yapılırken neyin ne için yapıldığını daha iyi anlamalarıdır. Ders, çeşitli spektrometrik tekniklerin biyolojiye uyarlanmasından, kromatografi, Jel Elektroforezi, ökaryotik hücre kültürü, in vitro gen transferi, protein kararlılığı gibi birçok deneyi görsel olarak öğrencilere sunmaktadır. Bu ders ikinci sınıf Moleküler biyoloji ve Genetik öğrencileri için hazırlanmıştır.