Bu dersin amacı, hızla gelişen ve şimdiden yaşam şeklimizi değiştirmiş olan optoelektronik teknolojisinin esaslarını anlamak ve bu alanda akademik veya Ar-Ge çalışması yapmak isteyen öğrenci ve araştırmacılara temel düzeyde optoelektronik bilgisi vermektir. Optoelektronik teknolojisi üstüne yabancı dilde birçok kaynak olmasına rağmen ciddi derecede Türkçe kaynak eksikliği vardır. Bu dersin hazırlanmasındaki amaçlardan biri de optoelektronik teknolojisinde kullanılan temel kavramlar için Türkçe terimlerin kullanıllmasını özendirmek ve yaygınlaştırmaktır.