Bu ders, biyolojik, inorganik ve organik moleküllerin kimyasına bir giriş yapmakta. Dersin vurgusu; atomik ve moleküler elektronik yapılar, termodinamik, asit-baz ve redoks dengeleri, kimyasal kinetik ve katalizin temel prensipleri üzerinedir.

5.111 dersinde kimya ve biyoloji arasındaki bağlantıyı aydınlatmak için biyoloji, tıp ve MIT araştırmalarından örnekler kullanılmıştır. Biyoloji ile ilgili örnekler.