Bu dersi bitirdiğinde öğrenci ℝ üzerine analizi derinlemesine bilecek, çok boyutlu analize, fonksiyonel analize, karmaşık analize hazır hale gelecektir. Soyut ve aksiyomatik matematiğin güzelliğine de hayran kalacağını umuyoruz.