Bu derste grup, halka, tamlık bölgesi,cisim gibi genel cebirsel yapıların tanıtılması ve bunlarla ilgili bazı örnekler ve uygulamalar sunulması amaçlanmış; gruplar konusunda biraz ayrıntıya inilmiştir.