Bu ders, geometrik vurgusu olan, bir değişkenli kompleks analiz ile ilgili bir ileri seviyede lisans dersidir. Analysis I (18.100B) dersi önkoşul olduğundan, kompaktlık, bağlantılılık gibi topolojik kavramlar ve sürekli fonksiyonların ilgili özelliklerinin bilindiği varsayılacaktır.
Bu derste, iki haftada bir çözümleri ile birlikte problemler, tüm çözümleriyle birlikte iki ara sınav ve bir final sınavı verilecektir.