Bilgi literatürü dersi, Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik 2 kredilik bir derstir. Dersin amacı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ( ki bugün sayıları yediye ulaşmıştır)  öğrencilerinin kendi alanlarına ilişkin basılı ve elektronik ortamdaki Türkçe ve yabancı dil kaynakları izleme, tanıma ve değerlendirebilme, bilgi ve becerisini elde etmelerini sağlamaktır. Böylelikle öğrenciler gerek formal eğitimleri süresince gerekse mezuniyetleri sonrasında mesleki gelişimlerini sürdürebilecekleri temel literatür bilgisini edinmiş olacaklardır.