Bu ders öğrencilere, insan üremesi, nüfus artışı, demografik geçiş ve nüfus politikaları hakkında önemli ve temel materyalleri öğretmeyi amaçlayan bir tarama dersidir. Ders konuları nüfus baskısının insani ve çevresel boyutlarını, demografik tarihi, demografik değişimin ekonomik ve kültürel nedenlerini, çevresel taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik gibi konuları içerir. Doğumları etkileyen siyasal, dini ve ahlaki konular da ele alınmaktadır. Dersler ve okuma parçaları teorik ve demografik ölçümleme incelemelerini, insanları bireysel ve toplumsal olarak ele alan çalışmalarla dengelemeye çalışmaktadır. Küresel bir bakış açısı ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki durumlar ele alınmaktadır.