Bu ders Roma Kenti’nin ve Roma İmparatorluğu’nun mimari ve mühendislik harikalarının bir tanıtımı niteliğindedir. Konu kapsamında şehir planlama, anıt örnekleri ve duvar resimleri de dahil bunların bezemeleri ele alınmaktadır. Derslerde Roma, Pompeii ve Orta İtalya kentleri ön plana çıkmakla birlikte, bugün Kuzey İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Hırvatistan, Ürdün, Lübnan, Libya ve Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerin sınırları içinde kalan yerleşimler ve yapılar da incelenmektedir. Konular, büyük çoğunluğu Profesör Kleiner'in kişisel koleksiyonundan alınan 1,500’den fazla görsel malzeme eşiliğinde sunulmaktadır.