Okumalar ve Ders Notları

İçinde boşluğu olan ders notları her ders için bulunmaktadır. Öğrencilerin gerekli notları bu boşluklara gerekli yerlerde doldurmaları beklenmektedir.

Dersin Kitabından Okumalar:
Atkins, Peter, ve Loretta Jones. Chemical Principles: The Quest for Insight. 4th ed. New York, NY: W.H. Freeman ve Company, 2007. ISBN: 9781429209656.

İlk oturum için belirlenmiş okuma, siz derse gelmeden önce bilmeniz gereken konuların genel bir tekrarıdır. Derste bu konular tartışılmayacak.

Ayrıca, ilk ders için herhangi bir ders notu dağıtılmayacaktır. Bu oturum, sınıfın yapısı ve beklentilere ayrılmıştır.

OTURUM # KONULAR OKUMALAR DERS NOTLARI
L1 Kimyasal ilkelerin Önemi Ünite A.1
Ünite B.3-B.4
Ünite C-H
Ünite L-M
(PDF)
L2 Elektron ve çekirdeğin keşfi, Kuantum Mekaniğine ihtiyaç Ünite A.2-A.3
Ünite B.1-B.2
Ünite 1.1
(PDF)
L3 Işığın dalga-parçacık ikilemi Ünite 1.2 ve 1.4 (PDF)
L4 Maddenin dalga-parçacık ikilemi Ünite 1.5-1.6 (PDF)
L5 Hidrojen atomu ve enerji seviyeleri Ünite 1.3, 1.7 9b eşitliğine kadar, ve 1.8 (PDF)
L6 Hidrojen atomu dalga fonksiyonları (yörüngeler) Ünite 1.9 (PDF)
L7 p-yörüngeleri Ünite 1.10-1.11 (PDF)
L8 Birden fazla elektronlu atomlar ve elektron yapıları Ünite 1.12-1.13 (PDF)
L9 Periyodik yatkınlıklar Ünite 1.14-1.18, ve 1.20 (PDF)
L10 Periyodik yatkınlıklar devam; Kovalent Bağlar Ünite 2.5-2.6, ve 2.14-2.16 (PDF)
L11 Lewis Yapıları Ünite 2.7-2.8 (PDF)
L12 Lewis yapılarının istisnaları; İyonik Bağlar Ünite 2.3 ve 2.9-2.12

(PDF)

L13 Kutupsal kovalent bağlar; VSEPR teorisi Ünite 3.1-3.2 (PDF)
L14 Moleküler yörünge teorisi Ünite 3.8-3.11 (PDF)
L15 Valans Bağı teorisi ve hibritleşme Ünite 3.4-3.7 (PDF)
L16 Karmaşık moleküllerde hibritleşmenin belirlenmesi, termokimya ve bağ enerjileri/bağ entalpileri Ünite 6.13, 6.15-6.18, ve 6.20 (PDF)
L17 Entropi ve düzensizlik Ünite 7.1-7.2, 7.8, 7.12-7.13, ve 7.15 (PDF)
L18 Serbest enerji ve Kendiliğinden Kontrol Ünite 7.16 (PDF)
L19 Kimyasal denge Ünite 9.0-9.9 (PDF)
L20 Le Chatelier'in ilkesi ve kan oksijen düzeylerindeki uygulamaları Ünite 9.10-9.13 (PDF)
L21 Asit-baz dengesi: MIT'de su içmek güvenli mi? Ünite 10 (PDF)
L22 Kimyasal ve biyolojik tamponlar Ünite 10 ve 11 (PDF)
L23 Asit-baz titrasyonları Ünite 11 (PDF)
L24 Oksitlenmenin dengelenmesi/Eşitlikleri azaltma Ünite 12 (PDF)
L25 Elektrokimyasal hücreler Ünite 12 (PDF)
L26 Kimyasal ve biyolojik oksitlenme/eşitliklerin azaltılması Ünite 12 (PDF)
L27 Geçiş metalleri ve kurşun zehirlenmesi pp. 669-681 (PDF)
L28 Kristal alan teorisi pp. 681-683 (PDF)
L29 Biyolojide metaller pp. 631-637 (PDF)
L30 Mıknatıslanma ve spektrokimyasal teori Ünite 16 (PDF)
L31 Oran Kuralları Ünite 13.1-13.5 (PDF)
L32 Nükleer kimya ve basit reaksiyonları pp. 498-501 ve 660-664 (PDF)
L33 Reaksiyon mekanizması pp. 549-552 (PDF)
L34 Sıcaklık ve Kinetik Ünite 13.11-13.13 (PDF)
L35 Enzim Katalizi Ünite 13.14-13.15 (PDF)
L36 Biyokimya   (PDF)