Ders Notları

BÖLÜM # KONULAR DERS NOTLARI
1

Sürekli Ortamlar Mekaniği ve Reolojisi
Gerilme ve yamulma (birim deformasyon)
Yamulma: Birinci Kısım
İlerlemeli Deformasyon
Reoloji Kısım 1: İdeal Malzeme Davranışları
Reoloji Kısım 2: Deneysel Kaya Deformasyonu, Gerilme-yamulma Eğrileri

(PDF - 1.3 MB)
2

Faylar
Gevrek Malzeme Davranışı
Faylar - Genel
Normal Faylar ve Genişlemeli Tektonik
Bindirme Tektoniği
Doğrultu Atımlı Faylar

(PDF 1 - 5.2 MB)
(PDF 2 - 7.0 MB)
(PDF 3)
(PDF 4)

3

Sünümlü Deformasyon, Kıvrımlar ve Dokular
Kıvrımlar
Dokular ve Deformasyon Mekanizmaları

(PDF)