PLSC 114: Siyaset Felsefesine Giriş

Ders 11 – Yeni Yollar ve Düzenler: Makyavel, Hükümdar (Bölüm 13-26)

Özet
Makyavel’in siyasetine ilişkin tartışma en meşhur eseri olan Hükümdar bağlamında devam eder. Hıristiyan ve klasik iyilik ve kötülük kavramlarının bir reformcusu olarak Makyavel kendi erdem ve erdemsizlik tanımlarını sunar, Platon ve Hıristiyanlıkla ilişkili söylemi ikame eder. Erdemi (virtu), erkeklik, güç, hırs ve her ne pahasına olursa olsun başarı elde etme arzusuyle ilişkilendirir. Talih (fortuna), güç, zorbalık ve atılganlık politikalarıyla fethedilecek bir kadındır. Siyasal ve felsefi literatürdeki “kirli eller” problemi ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Kaynaklar
Niccolo Machiavelli, The Prince (Hükümdar), translated by W.K. Marriott
The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection’un katkılarıyla
http://etext.library.adelaide.edu.au/m/machiavelli/niccolo/m149p/

Ödev
Machiavelli, The Prince (Hükümdar), Bölüm 13-26

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF