PLSC 114: Siyaset Felsefesine Giriş

Ders 10 – Yeni Yollar ve Düzenler: Makyavel, Hükümdar (Bölüm 1-12)

Özet
Ders Makyavel’in hayatı ve Rönesans Floransa’sının siyasal ortamının sunumuyla başlar. Profesör Smith Makyavel’in hem Hıristiyan imparatorluk hem de Romalı cumhuriyetten unsurları yeniden şekillendirerek tamamıyla kendisine ait yeni bir siyasal yönetim biçimi oluşturması nedeniyle modern devletin kurucusu olma payesine sahip olabileciğini iddia eder. Makyavel’in devleti tıpkı öncülleri gibi evrenselci hırslara sahiptir, ancak o Hıristiyanlıktan ve klasik erdem kavrayışlarından özgürleşmiştir. İşlerin yürütülmesi hırsla, şan aşkıyla ve hatta peygambervari otorite unsurlarıyla donanmış yeni bir tür siyasal lider olarak hükümdarlara bırakılmıştır.

Kaynaklar
Niccolo Machiavelli, The Prince (Hükümdar), translated by W.K. Marriott
The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection’un katkılarıyla
http://etext.library.adelaide.edu.au/m/machiavelli/niccolo/m149p/

Ödev
Machiavelli, The Prince (Hükümdar), Bölüm 1-12

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF