Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet olmak üzere birçok yeni iletişim aracı toplumsal iletişim süreçlerinde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi ise, iletişim, teknoloji ve toplum kavramlarının çerçevelediği bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu ders asıl olarak, yaşanan toplumsal dönüşümlerin güncel görünümlerinin iletişim ve teknoloji kavramları çerçevesinde tartışılmasını ve kavranabilmesini amaçlamaktadır.