Dersi başarıyla bitiren öğrenciler halkbiliminin doğuşunu hazırlayan şartları, tarihsel gelişimini, bilimin temel kavramlarını, içeriğini, önemli halkbilimi kuram ve yöntemlerini, araştırma konularını öğreneceklerdir.