Bu dersin içeriği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünü mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler oluşturmaktadır. Dersin ikinci bölümünü ise Türk mitolojisinin içeriği ve özelliklerinin yanı sıra Türk mitolojisinde önemli yeri olan sayı, renk, hayvan gibi kimi unsurlar üzerinde durulur.