HIST 202: Avrupa Uygarlığı, 1648-1945

11. Ders: Niçin 1848’de İngiltere’de Devrim Olmadı?

Genel Açıklama
Devrimler, ciddi bir halk kitlesi, hükümet üzerine belli bir takım taleplerini dayatmak üzere bir araya geldiğinde gerçekleşirler ve her zaman halkın siyasi sürece katılımını artırmayı hedeflerler. Neredeyse bütün büyük Avrupa uluslarının her birinin devrimci başkaldırıyla karşılaştığı yıl olan 1848 hakkındaki asıl sorulardan bir tanesi, sosyal gerginliklerin varlığına rağmen İngiltere’nin neden kendi devrimini yaşamadığıdır. Bu tarihsel gerçeği açıklayan iki önemli sebep vardır: birincisi, reformcu siyasi önlemlerin başarılı olması ve şiddet yanlısı olmayan bir Chartist (reformcu) hareketin var olması; ikincisi de saygınlık kavramı üzerine kurulmuş bir İngiliz öz-kimliğinin şekillenmiş olmasıdır. Bu sonraki süreç İngiltere’nin kültürel olarak “Öteki” kabul ettiği İrlanda’ya karşı gerçekleşti ve sonraki etkilerini yirminci yüzyıla değin İngiliz-İrlanda ilişkilerinde görmek mümkündür.

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF