PLSC 114: Siyaset Felsefesine Giriş

Ders 23 – Demokratik Devlet Yönetimi: Tocqueville, Amerika’da Demokrasi

Özet
Profesör Smith, Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi’si bağlamında demokratik devletin ahlaki ve psikolojik unsurlarını tartışır. Demokratik devletin kurumsal gelişimini, demokratik bireyin niteliklerini, demokratik karakterin psikolojik belirleyicilerini araştırır. Şahsi çıkar ahlakı tartışılır ve şöhret ve şan ahlakına bir antidot olarak anlaşılır. Nihayet, Tocqueville bir siyasi eğitmen olarak sunulur ve demokratik çağda devlet adamının rolüne dair görüşleri tartışılır.

Kaynaklar
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, (Amerika’da Demokrasi) trans. Henry Reeve Electronic edition deposited and marked-up by ASGRP, the American Studies Programs at the University of Virginia, June 1, 1997
http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/toc_indx.html

Ödev
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, (Amerika’da Demokrasi) pp. 500-08, 535-39, 589-99, 661-65, 673-76 (Mansfield and Winthrop edition)

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF