Ders Videoları

  Ders 1: Kimyasal ilkelerin Önemi
Videoyu izleyin
  Ders 2: Elektron ve çekirdeğin keşfi
Videoyu izleyin
  Ders 3: Işığın dalga-parçacık ikilemi
Videoyu izleyin
  Ders 4: Maddenin dalga-parçacık ikilemi
Videoyu izleyin
  Ders 5: Hidrojen atomu ve enerji seviyeleri
Videoyu izleyin
  Ders 6: Hidrojen atomu dalga fonksiyonları
Videoyu izleyin
  Ders 7: p-yörüngeleri
Videoyu izleyin
  Ders 8: Birden fazla elektronlu atomlar ve elektron yapıları
Videoyu izleyin
  Ders 9: Periyodik yatkınlıklar
Videoyu izleyin
  Ders 10: Kovalent Bağlar
Videoyu izleyin
  Ders 11: Lewis Yapıları
Videoyu izleyin
  Ders 12: İyonik Bağlar
Videoyu izleyin
  Ders 13: Kutupsal kovalent bağlar; VSEPR teorisi
Videoyu izleyin
  Ders 14: Moleküler yörünge teorisi
Videoyu izleyin
  Ders 15: Valans Bağı teorisi ve hibritleşme
Videoyu izleyin
  Ders 16: Termokimya
Videoyu izleyin
  Ders 17: Entropi ve düzensizlika
Videoyu izleyin
  Ders 18: Serbest enerji ve Kendiliğinden Kontrol
Videoyu izleyin
  Ders 19: Kimyasal denge
Videoyu izleyin
  Ders 20: Le Chatelier'in İlkesi
Videoyu izleyin
  Ders 21: Asit-baz dengesi
Videoyu izleyin
  Ders 22: Kimyasal ve biyolojik tamponlar
Videoyu izleyin
  Ders 23: Asit-baz titrasyonları
Videoyu izleyin
  Ders 24: Redoks eşitliklerinin dengelenmesi
Videoyu izleyin
  Ders 25: Elektrokimyasal hücreler
Videoyu izleyin
  Ders 26: Kimyasal ve biyolojik Redoks Reaksiyonları
Videoyu izleyin
  Ders 27: Geçiş metalleri
Videoyu izleyin
  Ders 28: Kristal alan teorisi
Videoyu izleyin
  Ders 29: Biyolojide metaller
Videoyu izleyin
  Ders 30: Mıknatıslanma ve spektrokimyasal teori
Videoyu izleyin
  Ders 31: Oran Kanunları
Videoyu izleyin
  Ders 32: Nükleer Kimya ve basit reaksiyonları
Videoyu izleyin
  Ders 33: Reaksiyon Mekanizması
Videoyu izleyin
  Ders 34: Sıcaklık ve Kinetik
Videoyu izleyin
  Ders 35: Enzim Katalizi
Videoyu izleyin
  Ders 36: Biyokimya
Videoyu izleyin