MIT Açık Ders Malzemeleri

http://ocw.mit.edu

8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002

Lütfen aşağıdaki alıntı biçimini kullanınız:

Lewin, Walter, 8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002 (Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare). http://ocw.mit.edu (accessed MM DD, YYYY). License: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike.

Not: Alıntılarınızda lütfen bu materyalin gerçek tarihini kullanınız.

Bu materyalin alıntı olarak gösterilmesi veya kullanım koşullarımız hakkında daha fazla bilgi için, http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret ediniz.

MIT OpenCourseWare

http://ocw.mit.edu

8.02 Elektrik ve Manyetizma, Bahar 2002

Transkripti indirmek için - PDF

Transkript – Ders 31  Gökkuşakları  

Hepiniz gökkuşaklarına bakmışsınızdır, fakat çok azınız bir gökkuşağı görmüştür.

Bir şeye bakmak, onu görmekten çok farklıdır.

Bugün size daima hatırlayacağınız, daha önce hepimizin duyduğu güzelliğin ötesine geçecek şekilde bir gökkuşağı göstereceğim.

Gökkuşağı hakkında size belki de basit 15 tane soru sorarak başlamak istiyorum.

İlk soru: Bir gökkuşağı gördüğünüzde, kırmızı rengin dışarıda mı yoksa içeride mi olduğunu hatırlayanınız var mı?  

Ve sonra gökkuşağının yarıçapını merak ediyorum.

Bu, gökyüzündeki bir gökkuşağıysa; bunun gibi bir şey, burası ufuk, açıkçası bu muhteşem bir çemberdir ve bu çemberin bir yerde merkezi vardır

Ve böylece bu demektir ki, bir R yarıçapı da olmalıdır.

Yarıçapın kaç derece olduğunu ve yarıçapın ne olduğunu ölçebilirsiniz.

Onu hiç ölçmediniz; fakat o, 10 derece mi , 20 mi, 30, 50, 60 derece mi olur?

Kuşağın uzunluğu.

Bazen çok uzun bir kuşak, bazen de çok kısa bir kuşak görmenizin farkı var mıdır?

Bir gökkuşağının genişliği ne kadardır?

Burada renkler görüyorsunuz. Renk şeritlerinin genişliği ne kadardır?

Belki bazılarınız kuşağın içi ve dışı arasındaki ışık yoğunluğunda bir fark olduğunu fark etmiştir.

Belki onu hiç görmemişsinizdir; eğer fark varsa, nerede daha parlaktır; kuşağın içinde mi, yoksa dışında mı?

Günün hangi zamanında gökkuşağını görürsünüz?

Gökkuşağını kuzeyde mi, doğuda mı, güneyde mi veya batıda mı görürsünüz?

Gökyüzünde acaba ikinci bir gökkuşağı var mıdır?

İkincisi de varsa, ikinci gökkuşağı için nereye bakmalısınız?

İkinci bir tane daha varsa, ikinci gökkuşağının renk sıralaması nedir?

Kırmızı dışarıda mı, yoksa içeride midir?

Şimdi aynı soruları ikinci için sorabilirsiniz: ikinci kuşağın yarıçapı ne kadardır?

Ve ikinci kuşağın genişliği ne kadardır?

Eğer gerçekten bir gökkuşağı görmüşseniz, bunlar aslında cevaplamış olabileceğiniz ilk 12 sorudur.

Son üç soru daha zordur.

Gökkuşakları kutuplu mudur?

Hangi doğrultuda kutuplanmışlardır?

Güçlü bir şekilde mi, yoksa zayıf mı kutuplanmışlardır?

Bu ilk 12 sorunun cevabını kimler biliyor?

Kimler 10 ‘dan fazlasının cevabını biliyor?

Kimler 9 tanesinin cevabını biliyor?

Sekiz? Yedi? Altı?  Beş? Dört? Dörtte bir el mi görüyorum? Sizin için iyi.

Beş, dört, üç? Üç, iyi, bu zaten iyidir.

İki? Bir?  

Kim 0 tanesini biliyor? Çoğunuz, doğru mu?

Çok el görmedim havada. Tamam.  Böylece kararımı verdim.

Siz gökkuşaklarına bakmışsınız; fakat onları görmemişsiniz.

Ve ben bugün sizin onları görmenizi sağlayacağım.

 

Tahtada gördüğünüz şey bir su damlasıdır.

Kolaylık olsun diye Güneşi ufka koydum.

Daha sonra güneşi gökyüzünde biraz daha yükseğe koyacağım.

Güneşten gelen ışık bu yağmur damlasına çarpacak.

Sadece yağmur damlasına tam burada çarpan dar bir ışın çizdim.

Burada gelme açısını görüyorsunuz; Snell Yasasında teta 1 dediğimiz asçı.

Ben onu burada   olarak adlandırdım; çünkü benim için daha iyi ve tanımlayıcıdır; gelme açısı demektir.

Tam şu A noktasında, ışığın bir kısmı yansıtılacak ve bir kısmı suyun –damlanın -- içine girecektir. Biz buna kırılma diyoruz.

Ve Snell Yasası, bana bu  açısının ne olduğunu söyleyecek.

Oraya her ne girerse, havaya geri geçişin olduğu B noktasına ulaşır ve bu yüzden bu ışığın bir kısmı buradan dışarı gelecektir ve bu ışığın bir kısmı içeride yansıyacaktır.

Tekrar C noktasına ulaştığında, sudan havaya bir geçiş olur.

Şu ışığın bir kısma suyun içinde yansıyacaktır. Ve birazı da dışarı çıkacaktır.

Geometriye göre, bu açı  ise, bu açı da  olur; bu da ’dir ve bu da ’dir. Ve buradaki bu açı ’dir.

Bu, Snell Yasası’ndan çıkar;  bunu size bırakacağım.

Işığın böyle içeriye girdiğine, fakat böyle geri gittiğine dikkat ediniz.

Böylece, yön, delta açısı kadar değişmiş oldu. Ve delta açısını,  ve  cinsinden hesaplamak kolaydır.

Delta, 180 derece +2  - 4’ye eşittir. Evde bunu gözden geçirmenizi istiyorum.

- 4 buraya gelir.  Bir, iki, üç, dört ve 2  ‘ler buraya ve oraya gelir.

Eğer şimdi bu damlaya çarpan tüm olası dar ışın demetlerini düşünürsem, ona burada çarpan bir dar demet   dereceye sahip olur.

Ve burası 10 derece olur, burası 20 derece, 30 derece ve 40 derece.

 ‘nin en büyük değeri, ışık buraya çarptığında olur ve o, 90 derecedir.

Böylece  ‘nin tüm bu değerlerini hesaplayabilirim; bu açıların tümünü oluşturduğu açıktır; güneş ışığı bu yağmur damlasına çarpar ve bütün bu  açıları mevcuttur.

Böylece şimdi bütün bu  açılarının değerlerini hesaplayabilirim;  değerinin ne olduğunu ve deltanın ne olduğunu hesaplayabilirim.  Snell Yasası’ndan, delta ise geometrik ilişkiden çıkar.

Deltanın 138 derecelik bir minimum değere sahip olmasını, çok şaşırtıcı bulacaksınız.

Bu demektir ki, buradaki bu  açısı, yaklaşık olarak 42 derecelik bir maksimuma sahiptir. Size bazı sayılar göstereceğim.

Aklıma gelmişken, bunları internetten indirebilirsiniz; bunlar web’de derse ek notlardadır.

Burada tüm yaptığım şu:

 ’yi 0 dereceden 90 dereceye kadar aldım; bu açıların tümü mümkün;

altta gördüğünüz 1.336’lık kırılma indisini kullanarak Snell Yasasıyla R’yi hesapladım ve sonra son sütunda şu ilişkiyi kullanarak deltayı hesapladım.

Ve gerçekten  sıfıra eşitken, deltanın 180 dereceden başladığını görüyorsunuz.

Ve sonra yaklaşık olarak 138 derecelik bir minimuma iner ve tekrar yükselir.

Ve bu şimdi çok önemlidir;  gökkuşağını anlamak için bir anahtardır.

Şimdi burada bir yağmur damlasının olduğunu düşünün.

Güneş ışığı sadece bir açıdan değil, tüm açılardan, tüm  açılarından gelir.

Burada gördüğünüz şeyler elbette ki eksensel simetriye sahiptir.

O bir küresel damladır. Işık bu şekilde gelir.

Böylece, bu şekilde gider, fakat bu şekilde de gidebilir.

Ve bu şekilde de gidebilir ve bu şekilde de; bu yüzeyden tam bir eksensel simetri vardır. Böylece tüm bu çizimi, burada bu çizgi etrafında döndürebilirsiniz.

Her şey eksenel simetride geçerlidir.                            

Böylece eğer bu maksimum açısı 42 derece ise, güneşin doğrultusunda geri gidecek olan ışık,  A B C yolunu izleyecek ve sonra yağmur damlasından dışarı çıkacaktır. Benim bütün söylediğim budur, şimdi, buradan gizlice kaçan ışık hakkında konuşmuyorum. O bu yoldur: A’da kırılma, B’de yansıma ve sonra C’den dışarı çıkma.  

Işık bir koni yapısında dışarı çıkar. Koninin yarı-tepe açısı kabaca 42 derece olmalıdır.

Böylece sizin için bu koniyi çizeceğim. Bunun gibi. Ve bunun gibi.

Bunu bir koni olarak düşünmelisiniz.

Ve bu tamamen simetriktir; bu çizgi etrafında eksenel simetrik.

Ve buradaki bu açı kabaca 42 derecedir. Buraya hiç ışık gidemez.

Çünkü bu, ’nin 42 dereceden daha büyük olduğu anlamına gelir ve buna izin verilmez. Şimdi çok önemli şeyler geliyor.

Kırmızı ışığın sudaki kırılma indisi 1. 331’dir.

Ve bu, şimdi maks için hesaplayabildiğimiz bir açıya dönüşür -- o yaklaşık 42,4 derecelik maks açısına çevrilir.

Fakat mavi ışık çok az farklı bir kırılma indisine ve dolayısıyla çok az farklı bir maks açısına sahiptir. Mavi ışığın kırılma indisi 1,343 gibi bir şeydir.

Dikkat ederseniz, mavi ışığa sahibim; mor ışığı kullanmıyorum.  Morun gözle görülmesi daha zordur. Böylece onu daima mavi ışık diye anıyorum.

Yaklaşık 40,7 derece olan bir maks değerine sahiptir.

Farklı bir kırılma indeksi, kuşkusuz, şu anlama gelir; eğer  açısını biliyorsanız,  açısı çok az farklıdır. Snell Yasasını kullanarak,  için çok az farklı bir değer elde edersiniz ve böylece delta için çok az farklı bir değer elde edersiniz,  böylece delta minimum için çok az farklı bir değer elde edersiniz;