Konular

Akımlar
Direnç
Ohm Yasası

Öğretim üyesi: Prof. Walter Lewin