Konular

Kapasitans
Alan Enerjisi

Öğretim üyesi: Prof. Walter Lewin